Fijn zo’n nieuwe wet!

gehandicapten

Fijn zo nieuwe wet!

Uit een onderzoek van het dagblad de trouw komen ondernemingen en overheden in de problemen als ze de komende jaren veel vacatures moeten invullen met arbeidsgehandicapten Trouw deed een onderzoek onder 25 werkgevers. In het onderzoek wordt de consequentie van het plan van staatssecretaris Jette Klijnsma met betrekking tot de Participatiewet getoetst. In het jaar 2021 moet er minstens 5% van het werk potentieel in de onderneming gehandicapten zijn. Gebeurt dit niet dan levert dit een boete van 5.000 euro per ‘ontbrekende’ gehandicapte.

Uit het onderzoek bleek dat deze bedrijven niet aan dit quotum zullen voldoen en de boete vrezen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de ondernemingen en overheden niet exact weten hoeveel gehandicapten ze op dit moment in dienst hebben. En dit komt weer door de privacy-wetten die het verbieden om werknemers te registreren o.b.v. hun handicap.

Het is de vraag of het onderzoek representatief is maar het geeft wel aan dat er nog veel werk te verzetten is. De inschatting is dat ongeveer 1% van de arbeidspopulatie een handicap heft.